تواصل معنا

ITT Controls

234 - 2016

Burkert Solenoid Valves

Burkert Solenoid Valves for gaseous media, aggressive or neutral or fluids in various ranges of pressure and temperature.

 • Burkert Solenoid Valves for Water and other neutral media
  • Type 6124
  • Type 6126
  • Type 6011
  • Type 6012
  • Type 6128
  • Type 6144
  • Type 0330
  • Type 6013
  • Type 6014
  • Type 0331
  • Type 6212
  • Type 6027
  • Type 6240
  • Type 0256
  • Type 0255
  • Type 6211
  • Type 6213
  • Type 6227
  • Type 6228
  • Type 5281
  • Type 6281
  • Type 5282
  • Type 0290
  • Type 0340
  • Type 0223
  • Type 0355
  • Type 0323
 • Burkert Solenoid Valves for Neutral gaseous media
  • Type 6144
  • Type 6106
  • Type 6011
  • Type 6012
  • Type 6013
  • Type 6014
  • Type 6027
  • Type 6128
  • Type 0330
  • Type 0331
  • Type 6240
  • Type 0255
  • Type 0355
  • Type 0256
  • Type 0285
  • Type 0293
  • Type 6211
  • Type 6221
  • Type 5404
  • Type 5281
  • Type 6281
  • Type 0290
  • Type 0340
  • Type 0343
  • Type 0344
 • Burkert Solenoid Valves for Aggressive media
  • Type 6124    
  • Type 6126    
  • Type 0127    
  • Type 0117    
  • Type 6128    
  • Type 0124    
  • Type 0330    
  • Type 0331    
  • Type 0121    
  • Type 0131    
  • Type 6642    
  • Type 0142    
  • Type 6626    
  • Type 6628    
  • Type 6624    
  • Type 6650    
 • Burkert Solenoid Valves for High pressure up to 250 bar
  • Type 0255
  • Type 2200
  • Type 2400
  • Type 5404
 • Burkert Solenoid Valves for Steam up to 180 °C
  • Type 0255
  • Type 0355
  • Type 0406
  • Type 0407
  • Type 6013
  • Type 6027
  • Type 6038
  • Type 6240     

If you need more information about these models please contact ITT Controls at info@ittcontrols.com


 • مان بي&دبليو هايزتكنيك
 • هايدراموتور
 • لانديس & ستايفا
 • بيليمو للمشغّلات
 • دريسَر للصمّامات
 • يابسكو فلوكونترول
 • مونارك للحارقات
 • إيلكو أوسكامب